Thị trường logistics VN cạnh tranh gay gắt và phần lớn miếng bánh thị phần đã rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài.