Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị miễn nhiệm chức vụ; Đầu tư vào nhóm ngành nào trong 6 tháng cuối năm 2017?; Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp tư nhân đóng góp 50–60% GDP