Thành lập nhiều cụm công nghiệp với diện tích gần 300 ha nhưng phần lớn bỏ hoang vì thiếu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư