Qua xử lý hơn 4.000 vụ việc, thu giữ hàng vi phạm ước 220 tỷ đồng..., lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện đối tượng lợi dụng chính sách trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, thậm chí khai báo sai để buôn lậu, gian lận thương mại. Đáng chú ý là hàng NK vi phạm SHTT.