Mỹ muốn thông qua TPP để chạy đua sức ảnh hưởng với Trung Quốc tại Châu Á nhưng việc làm này đang vấp phải những phản ứng trong nội bộ quốc gia này xung quanh những lo ngại về vấn đề việc làm.