Trải qua thời thanh, thiếu niên gian khó, ông Tập Cận Bình đã vươn lên trở thành lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.