Liên tiếp các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) đình đám trong lĩnh vực bán lẻ đã diễn ra, với sự xuất hiện ngày càng nhiều đại gia ngoại. Điều này một mặt khẳng định sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam, nhưng mặt khác lại ẩn chứa mối nguy “tập trung kinh tế” trong tay nhà đầu tư nước ngoài.