Nếu như ông Lý Quang Diệu, "cha đẻ" của quốc đảo Singapore nổi tiếng là người thẳng thắn, nghiêm khắc thì con trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long lại điềm đạm và rất thân thiện.