Giá vàng tiếp tục giảm sau khi lên cao nhất 3 tháng rưỡi trong tuần trước do USD giữ được đà phục hồi.