Một vòng trong luẩn quẩn đang được thành lập tại Trung Quốc. Dòng vốn rút khỏi nước này càng nhiều, giá Nhân dân tệ càng giảm và chính phủ càng phải bỏ tiền cứu thị trường. Nhưng điều này cũng càng làm nhà đầu tư sợ hãi và tích cực tìm cách thoái vốn.