Các thị trường mới nổi đã làm thất vọng các nhà đầu tư trong những năm gần đây.