UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trong bán hàng đa cấp; phổ biến các thủ đoạn bán hàng đa cấp trái phép đến các thôn, buôn, tổ dân phố…