Ken Fisher là CEO đồng thời sáng lập quỹ đầu tư Fisher Investment.Ông cũng được biết đến qua vai trò phụ trách chuyên mục đầu tư tạp chí Forbes danh tiếng và là một trong những người siêu giàu có tự thân, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.