Nếu các công ty thương mại điện tử cứ ngày một mạnh lên, sẽ đến ngày các công ty bưu điện truyền thống chỉ còn có thể tồn tại ở các khu vực nông thôn hẻo lánh.