Moscow đủ tiềm lực tài chính để đấu lệnh trừng phạt, Washington sẽ chấp nhận ngừng mua động cơ RD-180?