Bản tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển (G7) năm nay chỉ có 6 trang giấy so với 32 trang như năm ngoái.