Không ai trong các ứng viên tổng thống Mỹ hiện tại đưa ra được một chiến lược cụ thể về việc sử dụng sức mạnh quân sự để phục vụ mục tiêu ngoại giao.