Các đại gia dầu khí hiện không còn ưu thế lớn về sản xuất so với các doanh nghiệp nhỏ. Cuộc chơi thay đổi, thị trường và giá cả dầu mỏ thế giới đang nhìn về một tương lai không thể đoán trước.