Giới chuyên gia cho rằng cử tri Mỹ nên quan tâm hơn tới tình trạng thể chất và tinh thần của các ứng viên tổng thống hơn là vấn đề tuổi tác.