Chưa cần biết có thành công hay không, nhưng bạn phải thể hiện là người rất quyết liệt với những gì mình làm để bảo vệ đến cùng ý tưởng của mình trước nhà đầu tư.