Sự đam mê và làm việc hết lòng có thể làm nên một người giỏi nghề, nhưng để truyền được niềm yêu nghề cho cả tập thể, Từ Quý Thành luôn vạch ra con đường dài mà mình cùng các cộng sự sẽ đi. Bên cạnh đó, tất nhiên còn là những ý nghĩa mà nghề nghiệp mang lại cho bản thân và cho xã hội.