Với xuất khẩu là đầu tàu dẫn dắt, kinh tế Việt Nam đang hướng tới năm tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài dẫn đầu làn sóng, các doanh nghiệp nội bị tụt lại khá xa.