Học đại học có phải là con đường duy nhất để vào đời và thành công trong cuộc sống? Những đại gia nổi tiếng của Việt Nam có những con đường thăng trầm và không ít trong số họ chưa từng cầm bằng đại học trong tay.