Ông Wang Jianlin cho biết việc thoái vốn khỏi hàng loạt khách sạn và công viên giải trí sẽ giúp cải thiện bảng cân đối kế toán của Dalian Wanda.