TTCK Việt Nam được đánh giá hấp dẫn, nhưng dòng vốn ngoại vào thị trường vẫn rất khiêm tốn. Theo ông Andy Hồ, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ VinaCapital, là do quy mô TTCK Việt Nam còn nhỏ, trong khi đó, những cổ phiếu tốt, room ngoại lại đầy.