Việt Nam nằm trong top 25 điểm đến yêu thích nhất của các nhà sản xuất bia trên thế giới, là quốc gia tiêu thụ bia thứ ba châu Á và nhiều năm đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Lượng tiêu thụ bia tại nước ta tăng khoảng 15%/năm.