Luật chống khủng bố mới của Trung Quốc được cho là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh trong nước hơn là quốc tế.