Mới đây, thông tin về một mạng xã hội mới được Facebook mua lại thu hút được rất nhiều sự chú ý. Sau thương vụ, cả 4 thành viên sáng lập đều tới làm việc tại Facebook để hoàn thiện những gì họ đang dở.