Tại sao thông tin việc Trung Quốc triển khai tên lửa phòng không đến đảo Phú Lâm xảy ra vào thời điểm này, và nó có ý nghĩa gì trên bàn cờ Biển Đông? Tiến sĩ Zachary Abuza (Mỹ) trả lời PV Thanh Niên.