Chính quyền các địa phương cần siết chặt quản lý, đồng thời doanh nghiệp kinh doanh lữ hành liên kết chặt với nhau, không để người Trung Quốc thao túng thị trường du lịch.