George Soros cho rằng việc này sẽ làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát toàn cầu, kéo tụt giá cổ phiếu và làm tăng giá trái phiếu Chính phủ Mỹ.