Theo Wall Street Journal, các nhà chức trách Trung Quốc đang "tiến tới việc mở rộng lệnh cấm với hoạt động giao dịch bitcoin".