Trung Quốc muốn xây dựng một chuỗi cung ứng trên toàn cầu và giúp nước này tăng cường vị thế của mình với thế giới trong một tương lai rất dài.