Lợi ích chung thương mại Mỹ-Trung lớn hơn những gì Mỹ cho rằng mình được lợi từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.