Ngày 21/3, tại Học viện tư pháp Liên Bang Nga đã diễn ra cuộc hội thảo vê Biển Đông mang tên "Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay".