Cứ đến buổi chiều, thị trường chứng khoán Trung Quốc dường như đợi chờ các quỹ được hậu thuẫn của chính phủ đến để “giải cứu”. Những ngày trước thềm Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, chứng khoán Trung Quốc đều đặn khởi sắc.