Gối Yokushi đội lốt Nhật Bản vẫn tiếp tục trắng trợn lừa khách và thách thức pháp luật tại các siêu thị lớn.