Thực hiện các thương vụ mua lại cổ phần công ty lớn của Nga, Trung Quốc có dễ thâu tóm doanh nghiệp trọng yếu chiến lược Nga?