CEO của Goldman Sachs bình luận rằng quyết định của Trump là "một bước lùi cho môi trường và cho vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới".