Theo ông Vadim Ligay, Tổng Giám đốc Nhà máy Máy bay trực thăng Nga, Việt Nam là thị trường tiềm năng của máy bay trực thăng Nga.