Sa nhân tím là loại cây được Mạng lưới đất rừng Hà Tĩnh lựa chọn trồng thử nghiệm dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn). Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, sa nhân tím hứa hẹn mang lại nguồn lợi kép cho người dân nơi đây.