Mỹ coi Biển Đông là một trong những vấn đề quan trọng mà nước này quan tâm trong quan hệ với Trung Quốc, còn Anh gần như chỉ chú trọng đến lợi ích kinh tế thương mại với Trung Quốc.