Nhiều DN và cá nhân lợi dụng chính sách ưu đãi cho thuê đất giá rẻ, giảm thuế… trong các KCN để hưởng lợi.