Một đôi vợ chồng già đã sinh sống trong một căn hầm rộng 50m2 nằm dưới lòng đất trong suốt hơn 10 năm tại một trường đại học ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.