Malaysia tịch thu 10 triệu tấn bô xít tính bán cho Trung Quốc; Hà Tĩnh: Rút giấy phép khai thác khoáng sản dự án 160 tỉ, 9 năm không hoạt động; Trung Quốc ngưng nhập khẩu khoáng sản, hải sản Triều Tiên; Quần áo mà bạn đang mặc có thể là do Triều Tiên sản xuất?