Không may mắn được hưởng thừa kế hay sống trong nhung lụa từ nhỏ, các triệu phú, tỉ phú dưới đây đi lên từ bần hàn nghèo khó và vài trong số họ còn trải qua vô số nghịch cảnh trước khi đứng ở vị trí một người thành đạt như hôm nay