Triển lãm thực phẩm và khách sạn Malaysia lần thứ Nhất (FHM 2015) sẽ được tổ chức từ ngày 29 -9 đến ngày 02 - 10 - 2015 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia.