Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng máy xây dựng, thiết bị công trình năm 2022 tuy giảm nhẹ 2,4% nhưng vẫn đạt 45,1 tỷ USD. Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá 24,29 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 6,24 tỷ USD, Nhật Bản với 4,29 tỷ USD.