Dấu hiệu mới nhất cho việc Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế toàn cầu là những ảnh hưởng khiến FED phải trì hoãn tăng lãi suất, theo Bloomberg.