Hầu hết voi bị giết ở châu Phi đều được vận chuyển về châu Á, và Việt Nam là trung tâm trung chuyển đi những nước khác.